Anasayfa / Moda - Yaşam / Orman kanununda değişiklik: “Kamu yararı” ve “zaruret” varsa yapılaşmaya müsaade çıktı

Orman kanununda değişiklik: “Kamu yararı” ve “zaruret” varsa yapılaşmaya müsaade çıktı

Orman kanunu kapsamındaki ormanlık alanlarda yapılaşmaya yönelik yönetmelik değişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe nazaran, ormanlık alanlarda kamu faydası ve zaruret bulunması halinde; liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik sınırı, tünel üzere ulaşım tesislerine; savunma ve güvenlik tesislerine; güç üretim santralleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, baz istasyonları, petrol ve doğalgaz boru çizgisi; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ait tesislere; aile sıhhati merkezi, hastane üzere sıhhat tesislerine; birinci, orta, lise ve dini eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama gayeli ibadethane tesisi üzere eğitim tesislerine; ceza infaz kurumu tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere müsaade verilebilecek.

Resmî Gazete’deki karar için .

Sıhhat, eğitim, spor, isimli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisleri için genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu yönetimlerine müsaade verilebilecek. Kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yapılacak sıhhat ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici ismine üst hakkı tesis edilebilecek.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesislerine orman sayılan alanlarda müsaade verilmeyecek. Lakin bu husus kapsamında ve turizm amacıyla müsaade verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile baraj ve gölet rezervuar alanları üzerinde ve rezervuarlı yahut regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri alanları kapsamındaki su yüzeylerine kurulan güç üretim tesislerine müsaade verilebilecek.

Yönetmeliğe nazaran, verilen ön müsaadelerde ön müsaade bedeli, kesin müsaadelerde ise; ağaçlandırma, arazi müsaade, Orköy ve erozyon bedeli alınacak. Savunma Sanayi Başkanlığınca yapılacak savunma niyetli tesislere ve bunların müştemilatına verilen izinlerden 6831 sayılı Kanunun ek 9. unsuru yeterince bedel alınmayacak.

Uygun görülen taleplere 24 aya kadar ön müsaade verilebilir. Kesin müsaade mühleti ise 49 yılı geçemeyecek. Kesin müsaade müddeti sonunda müsaade gaye ve koşullarına uygun olarak faaliyet gösteren müsaade sahibinin talep etmesi halinde bu müddet 99 yıla kadar uzatılabilecek.

Ormanlık alanda lojman, idari bina ve toplumsal tesislere müsaade verilmeyecek

Ormanlık alanda lojman, idari bina ve toplumsal tesislere müsaade verilmeyecek. Ormanlık alanda yapılması mecburî olan yollar etrafa ziyan vermeyecek biçimde ekskavatörle yapılacak, yol üretiminden çıkan gereç ormana ziyan vermeyecek biçimde müsaadeli alanlara taşınacak. Müsaade verilen saha hudutları içinde ve müsaade veriliş amacına uygun uygulama imar planı yaptırılabilecek. Lakin müsaade verilen ormanlık alan bağlı olduğu orman parselinden ifrazen ayrılamayacak.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş gücünden elektrik üretim tesislerine orman sayılan alanlarda müsaade verilmeyecek.

Bedelsiz müsaadeler

Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri ile başka kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz müsaadelerin, özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının zamanı hâlinde işletme hakkı periyot bedeli üzerinden orman sayılan alanların devredilen toplam kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak fiyatın binde beşi bir sefere mahsus olmak üzere işletici tarafından bölüm alma tarihinden itibaren üç ay içinde defaten Genel Müdürlük özel bütçe hesabına yatırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli müsaadelerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının periyodu halinde, taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında işletme hakkı bedeli üzerinden rastgele bir bedel alınmayacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri ile öteki kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlere bahis tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması hâlinde işletme hakkı bedeli üzerinden rastgele bir bedel alınmayacak.

Müsaade müddetlerini uzatanlara da bu yönetmelik kararları uygulanacak

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden evvel verilen müsaadelerin müddet uzatımında ve periyotlarında, ayrıyeten devam eden müsaadelerde izin sahibinin talebi halinde; bu yönetmelik kararları uygulanacak ve buna uygun taahhüt senedi alınacak. Geçmişte bedelli verilen müsaadeler bu yönetmeliğe nazaran değerlendirildiğinde bedelsiz olması halinde bedelsiz taahhüt senedi alınacak.

Büyükşehir belediyeleri sorumlu

Büyükşehir belediyelerinin kuruluşundan evvel vilayet özel yönetimleri, kapanan belediyelere ve köy hukuksal kişilikleri ismine verilmiş olan müsaadeler birebir hak ve sorumluluklar ile büyükşehir belediyeleri ismine devredilmiş sayılacak ve büyükşehir belediyeleri ismine devam edecek. Bu müsaadelerin taahhüt senetlerindeki yükümlülüklerden orman yönetimine karşı büyükşehir belediyeleri sorumlu olacak.

İlginizi Çekebilir

Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var

Ulusal Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Boğazlar’da bulunan mayınlara ait olarak, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var. Tahminen NATO ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.