Anasayfa / Moda - Yaşam / Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinde imzalanan protokolde neler var?

Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinde imzalanan protokolde neler var?

Sözcü yazarı Hürmet Öztürk, muhalefet parti temsilcilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için 4 defa bir ortaya geldiğini hatırlatarak, taraflar ortasında imzalanan toplantı protokolünü yazdı. 

Öztürk’ün aktardığına nazaran, güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel asılları şöyle:

“– Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in temel asılları: Yasama. Yasamanın oluşumu.

– Seçimler: Meclisin vazife müddeti. Seçim barajı. Seçim sistemi.

– Siyasi partiler hakkında genel tavır (Anayasa 68, 69): Parti içi demokrasinin güçlendirilmesi. Siyasetin finansmanın şeffaflaştırılması. Hazine yardımları.

– Yasama çalışmaları: Meclis iç tüzüğü. Yasama bağışıklığı.

– Kanun imal süreçleri: Torba kanun metodu. Kanun Kararında Kararname (KHK) yetkisi. Cumhurbaşkanının kanunlara ait veto yetkisi. Halk teşebbüsü ve halk vetosu önerisi. Kurulların güçlendirilmesi. Kanun imal süreçlerinde muhalefet hakkı.

– TBMM’nin kontrol yetkisi: Sözlü soru önergesi. Yazılı soru önergesi. Gensoru. Genel görüşme ve Meclis araştırması. Meclis soruşturması. Kamu kuramlarının Meclis kontrolü kapsamına alınması. Kurulların kontrol misyonu. Genel kontrol. Kontrol kurulları.

– Bütçe Hakkı: TBMM’nin misyon ve yetkileri. Sayıştay’ın misyon ve yetkileri

– Yürütme: Cumhurbaşkanı. Seçim Yöntemi. Misyon Müddeti ve Adaylık Sayısı. Tarafsızlığı. Sorumluluğu-sorumsuzluğu ve karşı-imza kuralı.

– Görev ve yetkileri: Yasamaya ait vazifeleri. Yürütmeye ait vazife ve yetkileri. Yargıya ait misyon ve yetkileri.

– Bakanlar Şurası: Başbakanın seçim yöntemi. Bakanlar Heyeti’nin oluşumu. Bakanlar Heyeti’nin sorumluluğu.

– Yönetimde İstikrar: Yapıcı güvensizlik oyu.

– Olağanüstü Hal (OHAL) idaresi: OHAL ilan etme yetkisi. OHAL müddetleri.

– OHAL Kararnameleri: Kararnamelerin kapsamı. Yargısal kontrolü.

– Yargı: Hakimlik ve Savcılık mesleği ile yargı sistemine ait teklifler. Yargıçlar ve Savcılar Heyeti. Yapısı. Üye seçimi. Misyon ve yetkileri. Konsey kararlarının yargı kontrolü.

– Anayasa Mahkemesi: Yapısı-çalışma yordamı. Üye seçimi. Misyon ve yetkileri. Anayasal kontrolün Kapsamı. İptal davası açma yetkisi. Aziz Divan. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının tanınması için atılacak adımlar.

– Yüksek Yargı Organları: Danıştay’a üye seçimi. Yargıtay’a üye seçimi.

– Yüksek Seçim Şurası’nın yapısı.

– Sayıştay: Yapısı.Üye Seçimi. Misyon ve yetkileri. Kontrol kapsamı.

– Barolar ve Türkiye Barolar Birliği: Anayasal statü. Çoklu baro.

– Demokratik bir sistemin temel temelleri.

– Temel hak ve hürriyetler: İfade, toplantı ve şov yürüyüşü hakkının garanti altına alınması. Basın özgürlüğü -RTÜK’ün yapısı ve seçim tarzı.

– Çevresel Haklar ve sürdürülebilirlik

– Kamu idaresi: Kamu idaresinde temel alınacak Unsurlar. Kamuya alım süreçlerinde liyakat ve mülakat adabı. Yolsuzlukla aktif uğraş için atılması gereken adımlar. Mahallî idarelere ait düzenlemeler. Üniversiteler ve akademik özgürlük Düzenleyici ve denetleyici kurumlar.

– Siyasi Etik Kanunu”

İlginizi Çekebilir

Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var

Ulusal Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Boğazlar’da bulunan mayınlara ait olarak, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var. Tahminen NATO ...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir