Anasayfa / Moda - Yaşam / Liman mukavelelerini ihalesiz 49 yıllığına uzatan kanun yürürlüğe girdi

Liman mukavelelerini ihalesiz 49 yıllığına uzatan kanun yürürlüğe girdi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin kimi limanların  işletme hakkı müddetini ihalesiz olarak 49 yıla uzatan kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren 7350 sayılı torba kanunun ilgili kısmı şöyle:

HUSUS 1

“24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

SÜREKSİZ UNSUR 30

Bu Kanun kararları çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin kimi limanların işletme hakkı verilmesi/devri metoduyla özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan kırk dokuz yıldan az periyodik mukavele müddetleri;

Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde müracaatta bulunulması,

Mukaveleden doğan tüm mali yükümlülüklerin ek kontrat imzalanmadan evvel yerine getirilmesi,

“Özelleştirme kontratını değiştirecek rastgele bir karara yer verilemez”

Özelleştirme kontratından kaynaklı olarak Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış davalar var ise bu davalardan tüm yargılama sarfiyatları üstlenilerek kayıtsız ve kuralsız feragat edilmesi

Ve ek kontrat düzenlenmesi kaidesiyle, hakkın başlangıç tarihinden itibaren kırk dokuz yıla kadar uzatılır.

Ek kontratlarda mühlet uzatımı, ek kontrat bedeli ve ödeme şartları ile ilgili konular dışında özelleştirme kontratını değiştirecek rastgele bir karara yer verilemez. Ek kontrat ile uzatılan mühlet yatırım müddetlerine eklenemez.

Ek fiyat belirlenebilir 

Ek mukavele bedelinin tespitinde Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından bu Kanun kararları çerçevesinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa nazaran değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilir.

Özelleştirme mukavelesi bedeli, işletici/alıcı tarafından yapılan yatırım fiyatları, kapasite artışı, özelleştirme sonrasında işletici şirket paylarının satışı kelam konusu olmuş ise bu bedeller ve öteki tüm datalar dikkate alınarak, milletlerarası değerleme standartlarına nazaran hazırlanmış değerleme raporları ile belirlenen ek kontrat bedeli, uzatım mühleti ve öteki konular Özelleştirme Yüksek Şurasının onayına sunulur.

Özelleştirme Yüksek Şurasının onayı halinde, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından işleticilere/alıcılara ek kontrat imzalanmak üzere üç ayı geçmemek üzere mühlet verilir. Talep halinde bir sefere mahsus olmak ve birinci verilen süreyi geçmemek üzere ek mühlet verilebilir.

İlginizi Çekebilir

Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var

Ulusal Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Boğazlar’da bulunan mayınlara ait olarak, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var. Tahminen NATO ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir