Anasayfa / Moda - Yaşam / 20 barodan Aysel Tuğluk için ortak davet: Hür bırakılsın

20 barodan Aysel Tuğluk için ortak davet: Hür bırakılsın

20 ilin barosu, Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde bulunan ve demans hastalığına karşın tahliye edilmeyen eski HDP Eş Genel Lider Yardımcısı Aysel Tuğluk’un özgür bırakılması davetinde bulundu.

Açıklamada Kocaeli Tıp Fakültesi İsimli Tıp Kurumu Ana Bilim Dalı’nın “cezaevinde kalamaz” raporu verdiği lakin İstanbul İsimli Tıp Kurumu’nun bu raporu dikkate almadığı hatırlatıldı. 

Davet metninde şöyle dendi:

“Anayasa’nın 17. hususuna nazaran ‘Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını müdafaa ve geliştirme hakkına sahiptir… Kimseye azap ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya yahut muameleye tabi tutulamaz’. Anayasa’nın 104. unsuruna nazaran ise ‘Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile makul bireylerin cezalarını hafifletmek yahut kaldırmak’ hususu Cumhurbaşkanının vazife ve yetkisi dâhilindedir. Yeniden 5275 sayılı Cezaların ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un (CGTİHK) 16. unsurunun 2. fıkrasına nazaran; ‘Hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının, infazı güzelleşinceye kadar geri bırakılır.’ Tüm bu kararların tek bir maksadı vardır, o da ceza infazının insanlık onuruna muhalif olmaması, infazın azap ve makûs muameleye dönmesinin engellenmesidir. Gerçekten CGTİHK 16. hususunun münasebetinde, ‘Maddenin erteleme nedeni olarak gösterdiği haller: Cezanın hedefi dışında tesir yaratabileceği yahut cezanın infazı ile amaca ulaşılamayacağı anlaşılan hallerdir, denilmek suretiyle unsurda yer alan durumların cezanın emeli dışında tesir yaptığı kabul edilmiştir. 

CGTHK genel münasebetinde ise ‘Hükümlü hakkında uygulanacak süreç ve yaptırımlar bakımından adalet temellerinin hükümran kılınması ve bunun gereği olan türel sistemin tesisi.” ne vurgu yapılmış ve ulusal ve ulusal üstü metinlerde “…. ceza ve önlemlerin infazında kesinlikle göz önünde bulundurulması gerekli ve çağdaş temel insan haklarına saygılı bir ceza infaz sisteminde, bulunması mecburî zihniyeti açıklayan unsurlar’ın varlığına atıfta bulunulmuş ve kanunun bu bakış açısıyla hazırlandığı öne sürülmüştür.”

“Yaşam hakkı engelleniyor”

Açıklamada, bugün itibariyle Anayasa’nın emredici kararları ile CGTİHK 16. Hususunun varlığına karşın bu kararların hayata geçirilmediği cezaevlerinde, hususta belirtilen şartları taşıyan çok sayıda mahkumun cezaevlerinde tutulmaya devam ettiği belirtildi.

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Av. Aysel Tuğluk’un tam da bu türlü bir mağduriyet yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, uzun vakit evvel “demans“ hastalığına yakalanmış olan Tuğluk’un sıhhatinin her geçen gün kötüleştiği ve hayat hakkının tehlikeye girmekte olduğu vurgulandı.

Tuğluk’un sıhhat durumu

Tuğluk’un sıhhat durumuyla ilgili şu bilgiler verildi:

‘Av. Aysel Tuğluk; yaklaşık sekiz ay boyunca Kocaeli Tıp Fakültesi İsimli Tıp Ana Bilim Kısmı Başkanlığı’nda vazifeli dokuz uzman tabip tarafından denetim ve muayeneye tabi tutulmuştur. Muayene sonunda Kocaeli Tıp Fakültesi’nce, Aysel Tuğluk’un yakalandığı hastalık için ”hastalığının kronik seyirli olduğu ve ilerleyici vasıf arz ettiği, cezaevi şartlarında sağlanabilecek tıbbi takviye ve bakımının yeterliliğinde sorun yaşanabileceği, ceza infaz kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği ve hasebiyle cezasının infazının ertelenmesi gerektiği’ tespitinde bulunulmuştur.

Dokuz uzman tarafından yapılan ayrıntılı muayene ve inceleme, İstanbul İsimli Tıp Kurumu tarafından dikkate alınmayarak, 3 Eylül 2021 tarihli raporda “sağlık durumunun, mahpus cezasının infazından muaf tutulmayı haklı kılmadığı” sonucuna varılması üzerine; Av. Aysel Tuğluk’un avukatlarınca talep edilen infazın ertelenmesi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca reddedilmiştir.

İsimli Tıp Kurumu’nun olumsuz raporu üzerine; Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan (TİHV) yeni bir rapor alınması yoluna gidilmiştir. TİHV tarafından hazırlanan raporda;  ‘Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen raporda teşhisler ortasındaki farkın ortadan kaldırılması gerekir iken bu konu üzerinde durulmadığı; ayrıyeten ceza infaz kurumundaki kişinin tıbbi kayıtlarını, psikososyal kıymetlendirme sonuçlarını, cezaevi vazifelilerinin ve kişinin birlikte yaşadığı şahısların müşahedelerini almaksızın ve gerekli incelemeler yapılmadan hazırlanan raporun, salt kanun hususlarına atıf yapmak suretiyle verildiğinden dolayı emniyetli olmadığı“ tabirlerine yer verilmiştir.

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve toplumsal marifetleri etkileyen bir küme semptomu tanımlar. Demans, tek bir hastalık değildir. Tersine birçok tipi vardır. En sık görülen çeşidi olan Alzheimer demansı, bütün demansların yaklaşık yüzde 60 ile üzde 80’inden sorumludur.

Av. Aysel Tuğluk; yeme içme üzere kendi hayati muhtaçlıklarını karşılayamaz halde olup ceza infaz şartları nedeniyle hastalığı her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve diğerleriyle zahmetle irtibat kurabildiği bu durumda, cezasının infazının hastalığının güzelleşmesine kadar geri bırakılması zaruret halini almıştır. Aksi durum cezanın infazında insanlık onuruna ters uygulama yapıldığını gösterecektir.

Biz aşağıda imzası olan Barolar; en temel hak olan hayat hakkının korunması açısından; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun Barolara sorumluluk olarak yüklediği “insan haklarını korumak ve savunmak” vazifesi kapsamında Av. Aysel Tuğluk’un cezasının infazının hastalığının güzelleşmesine kadar geri bırakılması davetinde bulunuyoruz.

1- Adana Barosu
2- Adıyaman Barosu
3- Ağrı Barosu
4- Antalya Barosu
5- Batman Barosu
6- Bingöl Barosu
7- Bitlis Barosu
8- Bursa Barosu
9- Diyarbakır Barosu
10- Hakkari Barosu
11 -Hatay Barosu
12 – İzmir Barosu
13- Kars Barosu
14- Mardin Barosu
15- Muş Barosu
16- Siirt Barosu
17- Şanlıurfa Barosu
18- Şırnak Barosu
19- Tunceli Barosu
20- Van Barosu

İlginizi Çekebilir

Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var

Ulusal Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Boğazlar’da bulunan mayınlara ait olarak, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var. Tahminen NATO ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir