Anasayfa / Gündem / Maaşların minimum fiyata kadar olan kısmında vergi muafiyeti nasıl uygulanacak?

Maaşların minimum fiyata kadar olan kısmında vergi muafiyeti nasıl uygulanacak?

Taban fiyatın vergi dışı bırakılmasına ait asıllar belirlenirken, idare ve kontrol şurası üyelerine ödenen huzur hakkı, uzmanlara, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, atletlere yapılan ödemeler de istisnadan yararlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Bildirisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirimle, Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen taban fiyatın vergi dışı tutulmasına ait düzenlemenin uygulama asılları belirlenirken, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren minimum fiyat istisnası uygulamasına yönelik örneklere de yer verildi.

Yapılan düzenlemeye nazaran, 2022 yılı için belirlenen taban fiyat fiyatı olan 5 bin 4 liradan yalnızca sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Minimum ücretliye net 4 bin 253,40 lira ödenecek.

Minimum fiyatın üzerinde fiyat alanların ise minimum fiyata isabet eden fiyatlarından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Fiyat gelirleri minimum fiyatın üzerinde olan çalışanların fiyatlarının, taban fiyat matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Tekrar brüt taban fiyat fiyatına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak.

Örneğin brüt fiyatı 8 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638,01lira gelir vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak.

Fiyat ve fiyat sayılan ödemeler

İdare ve kontrol heyeti üyelerine ödenen huzur hakkı, uzmanlara, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, atletlere yapılan ödemeler de istisnadan faydalanabilecek.

İstisna tıpkı ayda yapılan fiyat ve fiyat sayılan ödemelerin toplamına bir defa uygulanacak. Maaş ödemesinin yanı sıra birebir periyotta yapılan ve fiyat olarak bedellendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai fiyatı, döner sermaye fiyatı, ek ders fiyatı üzere ödemeler de dikkate alınarak istisna uygulanacak. Bu kapsamda, ilgili ayda yapılan fiyat ve fiyat sayılan ödemelerin toplamına bu istisna bir sefer uygulanabilecek.

Birden fazla patronda çalışanlarda istisna en yüksek fiyata uygulanacak. Yıllık beyanname verilmesi gerektiği durumda da istisnadan faydalanılabilecek.

Kısmi vakitli çalışıp, tam vakitli çalışmayan örneğin aylık 15 gün çalışan bir çalışana 4 bin 253,40 liralık istisna tam olarak uygulanacak.

Teşvik uygulamalarında öncelikle istisna uygulanacak.

Hür Bölgeler Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulanan teşviklerde, çalışanların fiyatlarına öncelikle istisna uygulanacak ve istisna sonrası kesilen vergi fiyatı patron lehine muhtasar beyannamede tahakkuktan terkin edilecek.

Kolay yol mükelleflerin yanında çalışan ve öbür fiyatlı olarak vergilendirilenler de istisnadan faydalanacak. Taksici, dolmuşçu, terzi, kuaför üzere kolay tarza tabi mükelleflerin yanında çalışan ve öteki fiyatlı olarak vergilendirilen çalışanlara uygulanan başka fiyat vergileme yöntemi kaldırılırken, bu ücretliler de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren genel kararları tabi olacak.

Bu kapsamda bulunan çalışanlar, artık vergi karnesi almayacak ve karnelerini vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmeyecek.

Bunlardan taban fiyatlı olarak çalışanlar istisna nedeniyle vergi ödemeyecek. Daha yüksek fiyat alanlar ise istisnayı aşan fiyatlarını yıllık beyanname ile beyan edecekler.

Taban geçim indirimi uygulanmayacak

Bildirimde, istisnanın kapsamı ve uygulamasına ait ayrıntılı bilgilere yer verilirken, buna nazaran, taban fiyatın aylık brüt fiyatından emekçi toplumsal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan fiyatına isabet eden fiyatları gelir vergisinden istisna edilirken, istisnayı aşan fiyat gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ait verginin hesaplanacağı gelir dilim fiyatları ve oranları, istisna kapsamındaki fiyatlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık taban fiyat üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak.

Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan fiyat ödemelerinde minimum geçim indirimi uygulanmayacak.

Taban fiyatla çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere vergi indiriminden faydalanmak üzere müracaatta bulunanların engellilik indirimine ait süreçleri evvelce olduğu üzere Gelir Yönetimi Başkanlığınca kıymetlendirilerek sonuçlandırılacak. Taban fiyatlı olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan müracaatları üzerine kuralları dahilinde emeklilik müracaatlarını yapabilecek. Taban fiyatın üzerinde fiyat alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının kâfi olması halinde, hem engellilik indiriminden hem de istisnadan faydalanması mümkün olacak.

İlginizi Çekebilir

Ziyan eden Et ve Süt Kurumu’nun 6 idare heyeti üyesinden 3’ü çift maaş alıyor

Et ve Süt Kurumu (ESK), üç yıldır ziyan ediyor. Kurumun 6 idare şurası üyesinden 3’ü çift maaş, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir