Anasayfa / Gündem / Hazine, TL’nin güçlendirilmesine ve finansal teknolojilere öncelik verecek

Hazine, TL’nin güçlendirilmesine ve finansal teknolojilere öncelik verecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl finansal istikrarın geliştirilmesi için Türk lirasının güçlendirilmesi, faizsiz finans alanındaki düzenlemeler ve finansal teknolojinin kullanımının artırılmasına öncelik verecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bilgilerine nazaran, Bakanlık, bu yıl finansal istikrarı tesis etmek ve güçlendirmek maksadı doğrultusunda performans programını belirledi.

Bu kapsamda, finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ile sistemin derinliğini artırmak amacıyla finansal sistem ve gerçek ekonomiyi destekleyecek kimi düzenlemeler yapılacak.

Tahvil Garanti Fonu oluşturularak gerçek dal şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

İç borçlanmada sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara tartı verilerek döviz cinsi borçlanmanın hissesi azaltılacak. Finansal ürün ve hizmetlerin aktifliği artırılacak, yeni eser ve hizmetler geliştirilecek.

Faizsiz finans alanında siyaset geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve sistemler oluşturulacak. İştirak finans düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve banka dışı mali kuruluşların faaliyetlerine yönelik yasal altyapı geliştirilerek, bu kesimlerdeki kuruluşların finansal sistemdeki hisselerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılacak.

İştirak finans bölümündeki sürdürülebilirlik ve toplumsal finans faaliyetlerinin stratejik planlaması ve uygulaması sağlanacak.

Yakın izleme ve donuk alacak kümesinde yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği tamamlanarak bilanço dışına aktarma imkanı sağlanacak.

Fintek ekosisteminde yerli ve ulusal eser kullanımı artırılacak

Dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuksal tarafına yönelik çalışmaların sonuçları kıymetlendirilerek Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, yaygın ve geniş iştirakli ileri basamak pilot testler yapılacak.

Ödemeler alanında faaliyet gösteren fintek kuruluşlarının Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki bilgi tabanlarına erişimi sağlanacak.

İstanbul Finans Merkezinin fintek alanında global merkez olmasını güçlendirecek biçimde ödemeler alanında düzenleyici deney alanı kurulacak.

Fintek teşebbüslerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezinde Finans ve Teknoloji Üssü oluşturulacak.

Türkiye’deki finans ekosistemine dayanak hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmalarının kontrol kapsamına alınarak üçüncü taraflardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi, yerli, ulusal eser ve hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve finans bölümünde dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler ortasında olmasını destekleyecek formda bilgi sistemlerine ait mevzuatın güncellenmesine devam edilecek.

Teknolojik imkan ve araçlar, nitelikli insan kaynağıyla birleştirilerek finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun “denetleyici teknolojiler” odaklı yeni kontrol uygulama ve metodolojileri hayata geçirilecek.

Memleketler arası yeni düzenlemelere ahenk için adımlar atılacak

Basel Komitesi’nin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladığı “Basel III Final” düzenlemesi başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli mutabakatlar sağlanarak, banka ve banka dışı mali kesimin memleketler arası düzenlemelere ahenk sağlaması ve bu kapsamda ülke tercihlerine uygun hazırlık yapılabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ahenk kapsamında, yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk idaresi, raporlama ve kamuoyuna açıklama alanlarında rehber hazırlanacak.

Yatırım taahhütlü avans kredileri, yerli üretime ve yeşil yatırımlara dönük yeni bir çerçeveye oturtulacak. (AA)

İlginizi Çekebilir

Ziyan eden Et ve Süt Kurumu’nun 6 idare heyeti üyesinden 3’ü çift maaş alıyor

Et ve Süt Kurumu (ESK), üç yıldır ziyan ediyor. Kurumun 6 idare şurası üyesinden 3’ü çift maaş, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.